_santiagomengual.es

Skip to content

Sobre mi

Docent de vocació, apassionat de la Societat en Xarxa i la publicació científica

Versió 1.0 d'aquest resum biogràfic

En concloure els meus estudis de Psicopedagogia en la Universitat d'Alacant no vaig imaginar una carrera professional dedicada, completament a la docència i la investigació. Va ser durant els meus primers anys universitaris en els quals vaig comprendre el valor que l'educació i l'aprenentatge al llarg de la vida aporten tant al desenvolupament individual com al comunitari. Va ser la necessitat de continuar els meus estudis el que em va portar a aprendre d'una forma autodidacta qüestions de programació i sistemes UNIX-Linux per a poder compaginar els meus estudis amb treballs a temps parcial en empreses de desenvolupament de programari. Si bé va ser uns anys més tard, quan la passió del professor Martínez Bernicola i la professora Roig Vila van despertar en la meua la il·lusió per aplicar coneixements tecnològics i pedagògics a la investigació i la transferència en la teoria i la pràctica educatives.

Però hauria de remuntar-me a la dècada dels 90 perquè va ser la que va alimentar progressivament la meua inquietud per resoldre problemes que la tecnologia i els primers grups de la meua ciutat sobre computació plantejaven en els freds hiverns del meu Alcoi natal. L'accés als primers ordinadors personals que l'institut públic del meu barri i la meua família em van facilitar (primers Amstrad, Amiga i CPC) van projectar un aprenentatge autodidacta que, no obstant això, mai em van generar la suficient inquietud per a decidir prosseguir estudis específicament tècnics en la universitat. La meua vocació s'inclinava més aviat per la pedagogia, per la didàctica, per saber com aprenem i com ensenyar millor. Sempre he pensat que, sense cap dubte, això responia al generós informe psicopedagògic que una especialista va signar fa anys i en el qual va determinar el meu fracàs escolar a l'edat primerenca de 6 anys, fins i tot abans que la meua vida en la secundària començara, informe que encara tinc en el meu haver.

Finalitzats els meus estudis de Psicopedagogia, vaig continuar els estudis de Tercer Cicle en Investigació Educativa i Desenvolupament Professional, al mateix temps que compaginava aquesta activitat com a becari del Vicerectorat d'Extensió Universitària de la UA, i desenvolupava, entre altres, tasques de gestió de cursos de formació, desenvolupament de material pedagògic d'índole cultural i desenvolupament de projectes amb tecnologia com la creació de la revista cultural VEU, el desenvolupament de material digital interactiu (CD, tecnologies Flaix, Director, etc.) o el suport a les primeres webs amb bases de dades vinculades amb la gestió cultural (projecte del primer lloc web d'ARC entre altres).

Durant quatre anys vaig desplegar totes dues activitats juntament amb activitats d'investigació desenvolupades en el marc del qual posteriorment fora el grup d'investigació EDUTIC (des de juliol de 2022, grup d'investigació d'excel·lència PROMETEU). Este període va ser especial, mentre va orientar la meua professió a la docència i investigació en Educació Superior i va ser la incubadora de quant coneixement i habilitat base en matèria de docència i investigació he pogut adquirir.

Finalitzats els estudis de Tercer Cicle i iniciat el Doctorat en Investigació Educativa vaig accedir a la plantilla docent de la Facultat d'Educació com a professor Ajudant, període que em va permetre desenvolupar una tesi de doctorat en Competència Digital —la primera a Espanya, deu anys abans del mainstream actual dels marcs de competència digital— i la posada en marxa de nombrosos projectes de rellevància vinculats al grup d'investigació EDUTIC, en particular la coneguda plataforma de creació i allotjament de contingut EDUTIC-WEBQUEST, primer portal espanyol i mundial de creació de Webquest amb sistemes WYSIWYG (el que veus, és el que obtens) que va arribar a allotjar donar servici a 40.000 usuaris i més de 5.000 webquest d'accés públic.

L'any 2012 vaig tindre la possibilitat de presentar-me a una plaça de professor Ajudant Doctor en el Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació de la Universitat de València, unitat en la qual he exercit docència en els últims 10 anys i que ha encunyat els anys més intensos de la meua trajectòria professional en totes les seues dimensions, la docent, la investigadora i la de gestió.

Faltaria destacar en esta breu ressenya el que tal vegada és un dels projectes que més caràcter ha imprés als meus últims deu anys de carrera professional: la creació de la revista científica Jornal of New Approaches in Educational Research (NAER), projecte singular i complex que ha contribuït a la difusió del coneixement científic-educatiu tant nacional com internacionalment i que ha obtingut un notable reconeixement científic, no sols accedint als principals índexs de factor d'impacte relatiu (Q1 en SJR-SCOPUS, Citescore i JCR-JCI) sinó també al reconeixement de la comunitat científica mitjançant el Segell de Qualitat de FECYT, el consorci AulaMagna, i els índexs alternatius com REDIB, Dialnet, Eigenfactor, rànquing de Leiden, entre altres.

Han sigut 20 anys de treball, de formació i innumerables projectes de diversa índole els que he emprés. Aquest és un dels motius d'aquesta web, compartir tot allò que puga inspirar i ajudar a uns altres. Una carrera que ha estat impregnada de l'acte-aprenentatge.

Veure més